Hinnakiri Laenukeskus 2015

Igat inimest huvitab, kui palju ta erinevate teenuste eest maksab. Panime loetelu meie teenustest ja pakkumistest. Esimeses tulbas on teenused, mille eest klient maksma ei pea ja teises  teenused, mis on tasulised.

Tasuta teenused

 • Puudub lepingu tasu
 • Hindamised, nii kinnisvara, kui sõidukite puhul
 • Sularaha tehingud
 • Lepingute muutmine
 • Lepingute ennetähtajaline lõpetamine
 • Konsultatsioonid
 • Lepingu koopiad
 • Taotluse läbi vaatamine
 • ARK-i vormistamiseta autolaen

Tasulised teenused

 • Laenu intress
 • ARK-i teenustasud (juhul, kui auto vormistatakse meie nimele)
 • Sõiduki ülevaatamine kliendi soovitud kohas (laevad, traktorid jm.) Lisandub kokkuleppeline hind
 • Notariaalsed toimingud
 • Parkla tasu (juhul, kui klient tahab autot parklasse jätta)
Alternative text!

Vaata ka EUROOPA TARBIJAKREDIIDI STANDARDINFO TEABELEHTE erinevate laenude puhul. Sõltuvalt Teie kliendi staatusest võivad intressid erineda. Tegemist on näidetega, mille aluseks on võetud programmi poolt genereeritud keskmised laenulepingud ja nende pikkused :

Lisaks palume tähelepanu pöörata lepingu mitte tagasimaksmisel kaasnevaid riske:

 • laen on finantskohustus. Mõtle oma otsus hoolikalt läbi, tutvu laenulepingu tingimustega ja vajadusel pea nõu meie asjatundjatega.
 • tarbimislaenud on mõeldud eelkõige tarbimiskulutuste või ootamatute ning kiirete kulutuste katmiseks.
 • laenu tähtaegselt tagastamata jätmine toob endaga kaasa lisakohustusi viiviste näol. Kui laenusaaja ei täida kohustusi lepingus ettenähtud tähtajaks, on laenusaaja kohustatud tasuma laenuandjale viivist iga viivitatud päeva eest.
 • laenu tähtaegselt tagastamata jätmisel võidakse anda nõue sissenõudmiseks inkassofirmale juhul, kui kliendiga ei ole võimalik kokkulepet sõlmida uue maksegraafiku näol. Inkasso maksenõudel suurenevad Teie kulud (sissenõudmise kulu). Kohtumenetluse algatamisel lisanduvad veel riigilõivu, õigusabi ja muud võimalikud kohtuliku sissenõudmisega kaasnevad kulud. Võla olemasolul teavitatakse pankasid, liisingfirmasid ja avalikkust, Teist kui võlglasest.