Laenu summa

Faktoorime kuni 100 000 euroseid arveid.

LAENU Tähtaeg

Maksetähtajaga kuni 90 päeva. 

Väärtus

Maksame kuni 90% arve väärtusest.

Faktooring sobib ettevõtetele, kes aktiivselt tegutsevad ning kes tahavad käibekapitali suurendamiseks oma tulevikus laekuvaid arveid täna rahaks teha. Tingimused: 
 • Faktooringu aluseks on arve, mille olete väljastanud
 • Edastage allkirjastatud arve meile
 • Laenukeskus kannab teile üle kuni 90% arvete kogusummast
 • Arve saaja tasub kogu summa kokkulepitud kuupäeval Laenukeskusele ja teil pole enam vaja enam midagi tasuda
Faktooring | Avalehe pilt | Laenukeskus

Ärinduses on ettevõtete arvete tasumise maksetähtajad enamasti 30–60 päeva, mõnel juhul 90 või 120 päeva. See tähendab, et ostjal on arve tasumiseks aega mitu kuud, mistõttu võib müüja vajada igapäevase tegevuse rahastamiseks muid vahendeid. Faktooring ehk arvete rahastamine pakub ettevõtetele võimaluse anda oma tasumata müügiarved finantsettevõttele ehk faktorile, kes tasub arve summa teenustasu eest kohe.

Faktooring on eriti vajalik väikettevõtetele, näiteks juhul, kui saabub suurem tellimus. Kui arve maksetähtaeg ostja jaoks on 60 päeva, aga ettevõte vajab seda raha varem, et tootmise jätkamiseks materjali osta või palkasid maksta, saabki seda teha müügiarvete loovutamise teel. Samuti sobib faktooring ettevõttele, kelle käibevarast moodustavad suure osa ostjatelt laekuvad arved, mis tähendab, et paberil on raha justkui olemas, tegelikult pole aga summat müüjale veel edastatud.

Faktooring on tarvilik ka ettevõtetele, kellel ei ole võimalik võtta laenu näiteks tagatise puudumise tõttu. Faktooringfinantseerimine on sobilik ka suurte projektide korral või ettevõtetele, kelle jaoks on oluline konkurentsieelis, mille ta saavutab klientidele pikemate maksetähtaegade pakkumisega.

Faktooringu tagatiseks on tavaliselt nõue ostja vastu ehk müügiarve, regressiga faktooringu puhul ka müüja vastu suunatud regressiõigus.

Faktooringule sarnanev teenus on arvete ost – see on lihtsam ja paindlikum ning tavaliselt kasutatakse seda üksikute suuremate arvete finantseerimiseks. Faktooringu puhul ei maksta tavaliselt kinni ainult ühte arvet, vaid sõlmitakse kokkulepe kõigi konkreetse(te) ostja(te) arvete finantseerimiseks. Samas ei pea ettevõte enamasti faktoorima kõiki oma arveid, vaid saab valida välja kindlad ostjad. Arvete ost võimaldab aga valida, millal ja milliseid arveid soovitakse finantseerida. Samuti ei tohi faktooringut segi ajada inkassoga, sest faktooringu puhul ei ole tegu arvete võlgade väljanõudmisega. Faktooringfinantseerimise aluseks on tasumata müügiarved, mille maksetähtaeg pole veel saabunud.


Müügiarvete faktooring

Müügiarvete finantseerimine on väga levinud meetod, mida kasutatakse rahavoogude kiirendamiseks. Kauba üleandmise hetkel ja müügiarve koostamisel on võimalik saada kokku rahastamist kuni 80% müügiarve väärtusest.

Mis on faktooring?

Faktooring on rahastamise liik, mille puhul ettevõte müüb oma saadaolevaid arveid, mille tähtaeg ei ole veel saabunud, kolmandale osapoolele ehk investorile, et rahuldada oma lühiajalisi likviidsusvajadusi. Faktooring vabastab seega esimese osapoole võlast, mis on väiksem, kui kogusumma. Arve finantseerimine annab neile kauplemise jätkamiseks käibekapitali. Samal ajal ostja või investor tegeleb võla teenindamisega teatud summa eest, kui võlgnevus on tasutud. 

Faktooring on väikeettevõtete jaoks äärmiselt väärtuslik vahend. Arvete ülekandmise kaudu saavad ettevõtted muuta need järge ootavad maksed koheseks sularaha sissemakseks – see hõlbustab vajalike materjalide ostmist ja võimaldab neil oma töötajatele õigeaegselt maksta. Faktooring võimaldab sellistele organisatsioonidele juurdepääsu kapitalile, mida neil muidu ei oleks, pakkudes samal ajal pikemaid maksetähtaegu.

Kuidas faktooringut paremini mõista?

Faktooring võimaldab ettevõttel saada kohe kapitali või raha, tuginedes tulevastele sissetulekutele. Nõuded, mis on ostjatel, kujutavad endast summasid, mida nad võlgnevad ettevõttele krediidiga tehtud müügi eest. Nõuded kajastatakse raamatupidamises käibevarana, kuna raha laekub tavaliselt vähem, kui aastaga.

Mõnikord võivad ettevõtted kogeda rahavoo puudujääke, kui nende lühiajalised võlad või arved ületavad müügist saadavat tulu. Kui ettevõtte müügist toimub märkimisväärne osa nõuete kaudu, ei pruugita nõuetest kogutud raha õigel ajal tasuda, et ettevõte saaks oma lühiajalisi võlgnevused kaetud. Selle tulemusena saab arve müüja oma nõuded finantsteenuse pakkujale müüa (faktorile) ja oma arved rahaks vahetada kindlate kokkulepe alusel. 

Arvete faktooring hõlmab:

 • Finantseerimist ja haldamist.
 • Arvete õigeaegsete laekumiste jälgimist ja seostamist.
 • Laekumiste kogumist ja nende edasi kandmist.
 • Tagasiside andmist.
 • Krediidikindlustust.
Millised on faktooringu liigid?

Faktooring hõlmab endas erinevaid liike: 

 • Avatud – faktor pakub peale faktooringu müüjale ka muid teenuseid, näiteks kindlustusi jms.
 • Varjatud – faktor ei anna müüjale teada finantseerimisest.
 • Kogumisfaktooring – faktor kogub tasumata arveid, kuid ei finantseeri müüjat.
 • Regressiga faktooring – faktoril on õigus maksetähtaja ületamisel müüjale nõue tagasi müüa.
 • Regressita faktooring – arvete ost, kus arve omandiõigus kandub üle faktorile. 

Lisaks ülalmainitule on veel olemas ka siseriiklik, ekspordi, impordi ja maksu faktooringud.

Kes on faktor?

Faktor on sisuliselt rahastamisallikas, kes on nõus maksma ettevõttele arve väärtuse, millest on maha arvutatud vahendustasud ja allahindlused. Igal faktoril on oma tingimused, mis võivad sisemistest tavadest erineda. Faktor tegeleb rohkem arve esitanud ettevõtte krediidivõimelisusega, kui ettevõttega, kellelt faktor nõude ostis. 

Kuigi faktori seatud tingimused võivad olenevalt selle sisemisest praktikast erineda, väljastatakse vahendid nõuete müüjale enamasti 24 tunni jooksul. Makstest ettevõttele raha, teenib faktori nõuete eest tasu. Tavaliselt saab faktor teatud protsenti saadavast summast endale. See protsent võib aga varieeruda klientide krediidivõimekusest sõltuvalt, kes maksavad nõudeid.

Mis on faktooringu eelised ettevõttele?

Ärinduses saab müügiarvete faktooringuga firma anda oma tasumata jäänud arved faktorile ehk finantsettevõttele, näiteks Laenukeskusele. Faktor on see, kes tasub firma arve summa teenustasu eest koheselt ära. Müügiarvete ost tuleb eriti kasuks väikefirmadele ja ettevõtetele, kelle käibevarast suurema osa moodustab laekuvad arved või firmadele, kellel pole võimalik laenu võtta. 

Lisaks kaasnevad faktooringuga veel järgnevad eelised ettevõttele:

 • Prognoositavalt kõrgema likviidsuse ja suurema osa omakapitalist saavutamine.
 • Oma rahastamisvajaduste kohandamine oma müügiga.
 • Oma tarnijate pakutavate soodustuste ja allahindluste kasutamine.
 • Oma klientidele pakutakse pikemaid maksetähtaegu.
 • Halbade võlgade eest pakutava turvalisuse nautimine.
 • Lihtne ja kiire finantseerimine. Arvestab ettevõtte arengut või hooajalisust.
 • Lisatagatist üldjuhul ei nõuta. Tagatiseks on osaliselt laekunud arved.
 • Võimalus pakkuda ostjatele paremaid maksetingimusi. Paraneb ettevõtte üleüldine konkurentsivõime ja likviidsus.
 • Ostjate maksejõuetusest tulenevate riskide maandamine. Krediidikindlustuse lisandumisel väheneb ostjatega kaasnev risk.
 • Finantsettevõte suhtleb ostjatega otse. Ostjate maksekäitumine paraneb.
Faktooringfinantseerimise protsess

Finantseerimine faktooringu kaudu on lihtne kolmeastmeline protsess, mis hõlmab kaupade või teenuste müüjat, nende ostjat ja seejärel finantseerimisettevõtet – faktorit. Tavaliselt algab see sellega, et tarnija müüb oma arve faktorile, kes annab talle vajalikud vahendid. 

 1. Sõlmitakse ostu-müügi leping.
 2. Müüja, ostja ja faktori vahel sõlmitakse kolmepoolne kokkulepe, kus ostja lubab tasuda aktsepteeritud arve otse faktorile.
 3. Pärast kaupade või teenuste osutamist kliendile tuleb müügiarve ametlikult aktsepteerida.
 4. Faktor saab üle ostmiseks müügiarve.
 5. Ostjale saadetakse teade, et arve on faktorini jõudnud.
 6. Faktor ostab müügiarve ja arve krediit edastatakse müüjale. 
 7. Faktor kannab tasumisele kuuluva arve turvaliselt oma kontole, et tagada õigeaegne laekumine.

Arvete faktooring on kasulik ärivahend ettevõtetele, kellel on vaja kiiresti sularaha saada. Oma tasumata arveid üle kandes saavad ettevõtted finantsasutustelt koheselt rahastamist, ilma et nad peaksid ootama nädalaid või isegi kuid. Taotle faktooringut läbi Laenukeskuse!

Tutvu ka meie teiste laenudega:  autolaen k innisvaralaen liising tehnikalaen

Faktooringu intressid ja muud tasud

 • Faktooringu intress on kindlaksmääratud osa arvest ja sõltub arve tähtajast. Alates 1,6%
 • Lepingu sõlmimistasu puudub
 • Lepingut saab tasuta muuta

Tingimused faktooringu taotlemiseks

 • Eesti Vabariigis registreeritud ja tegutsev ettevõte
 • Arve aluseks olevad kaubad ja teenused peavad olema tarnitud või valminud
 • Positiivse laenuotsuse korral saate mugavalt oma laenulepingu meiega sõlmida kodust väljumata ID- kaardi või Mobiili ID abil. Samuti saate tulla meie kontorisse
 • Ostja ja müüja ei saa olla omavahel seotud ettevõtted
 • Müüjal ja ostjal ei või olla vastastikuseid nõudeid, mis võimaldaks tasaarveldust
 • Arvel peab olema kindlaksmääratud maksekuupäev
 • Faktooringu maksjal, ehk ettevõttel, kellel olete arve esitanud, ei ole maksehäireid

Saatke meile faktooringu taotlus

Edastage allikirjastatud arved

Lepingu sõlmimine

Raha kantakse tunni jooksul arvele

Kui olete meiega faktooringu lepingu sõlminud, siis te ei pea muretsema enam arve laekumise pärast. Kõik selliseid lepinguid saab teha kontorist väljumata ja paberivabalt. 


This is a success preview text.

This is a error preview text.

Vastame taotlusele 24 tunni jooksul tööpäevadel. Kui teile pole vastust tulnud hiljemalt selle ajaga, siis palun helistage või saatke mail: tartu@laenukeskus.ee

Faktooringu taotlemine võtab vähem kui minuti!