Laenu summa

Faktoorime kuni 100 000 euroseid arveid.

Tähtaeg

Maksetähtajaga kuni 90 päeva. 

Väärtus

Maksame kuni 90% arve väärtusest.

Faktooring sobib ettevõtetele, kes aktiivselt tegutsevad ning kes tahavad käibekapitali suurendamiseks oma tulevikus laekuvaid arveid täna rahaks teha.Tingimused: 
 • Arve, mille olete väljastanud
 • Edastage allkirjastatud arved meile
 • Laenukeskus kannab teile üle kuni 90% arvete kogusummast
 • Arve saaja tasub kogu summa kokkulepitud kuupaeval Laenukeskusele ja teil pole enam vaja enam midagi tasuda

Ärinduses on ettevõtete arvete tasumise maksetähtajad enamasti 30–60 päeva, mõnel juhul 90 või 120 päeva. See tähendab, et ostjal on arve tasumiseks aega mitu kuud, mistõttu võib müüja vajada igapäevase tegevuse rahastamiseks muid vahendeid. Faktooring pakub ettevõtetele võimaluse anda oma tasumata müügiarved finantsettevõttele ehk faktorile, kes tasub arve summa teenustasu eest kohe.

Faktoorimine on eriti vajalik väikettevõtetele, näiteks juhul, kui saabub suurem tellimus. Kui arve maksetähtaeg ostja jaoks oleks 60 päeva, aga ettevõte vajaks seda raha varem, et tootmise jätkamiseks materjali osta või palkasid maksta, saabki seda teha müügiarvete loovutamise teel. Samuti sobib faktooringuteenus ettevõttele, kelle käibevarast moodustavad suure osa ostjatelt laekuvad arved, mis tähendab, et paberil on raha justkui olemas, tegelikult pole aga summat müüjale veel edastatud. Faktooring on tarvilik ka ettevõtetele, kellel ei ole võimalik võtta laenu näiteks tagatise puudumise tõttu. Faktooringfinantseerimine on sobilik ka suurte projektide korral või ettevõtetele, kelle jaoks on oluline konkurentsieelis, mille ta saavutab klientidele pikemate maksetähtaegade pakkumisega.

Faktooringu tagatiseks on tavaliselt nõue ostja vastu ehk müügiarve, regressiga faktooringu puhul ka müüja vastu suunatud regressiõigus.

Faktooringusarnane teenus on arvete ost – see on lihtsam ja paindlikum ning tavaliselt kasutatakse seda üksikute suuremate arvete finantseerimiseks. Faktooringu puhul ei maksta tavaliselt kinni ainult ühte arvet, vaid sõlmitakse kokkulepe kõigi konkreetse(te) ostja(te) arvete finantseerimiseks. Samas ei pea ettevõte enamasti faktoorima kõiki oma arveid, vaid saab valida välja kindlad ostjad. Arvete ost võimaldab aga valida, millal ja milliseid arveid soovitakse finantseerida. Samuti ei tohi faktooringut segi ajada inkassoga, sest faktooringu puhul ei ole tegu arvete võlgade väljanõudmisega. Faktooringfinantseerimise aluseks on tasumata müügiarved, mille maksetähtaeg pole veel saabunud.


Intressid ja muud tasud

 • Intress on kindlaksmääratud osa arvest ja see sõltub arve tähtajast ning on alates 1,6%
 • Lepingu sõlmimistasu puudub
 • Lepingut saab tasuta muuta

Tingimused taotlemiseks

 • Eesti Vabariigis registreeritud ja tegutsev ettevõte
 • Arve aluseks olevad kaubad ja teenused peavad olema tarnitud või valminud
 • Positiivse laenuotsuse korral saate mugavalt oma laenulepingu meiega, sõlmida kodust väljumata ID- kaardi või Mobiili ID abil. Samuti saate tulla meie kontorisse.
 • Ostja ja müüja ei saa olla omavahel seotud ettevõtted
 • Müüjal ja ostjal ei või olla vastastikuseid nõudeid, mis võimaldaks tasaarveldust
 • Arvel peab olema kindlaksmääratud maksekuupäev
 • Faktooringu maksjal, ehk ettevõttel, kellel olete arve esitanud ei ole maksehäireid

Saatke meile faktooringu taotlus

Edastage allikirjastatud arved

Lepingu sõlmimine

Raha kantakse tunni jooksul arvele

Kui olete meiega faktooringu lepingu sõlminud, siis te ei pea muretsema enam arve laekumise pärast. Kõik selliseid lepinguid saab teha kontorist väljumata ja paberivabalt. 


This is a success preview text.

This is a error preview text.

Vastame taotlusele 24 tunni jooksul tööpäevadel, kui teile pole vastust tulnud hiljemalt selle ajaga, siis palun helistage, või saatke mail: tartu@laenukeskus.ee

Küsi omale pakkumist, Mis Võtab vähem kui minut