Laenu summa

Laenu summa on 3 000 eurost kuni 500 000 euroni.

Tähtaeg

Tähtajad saavad olla ühest kuust kuni 60 kuuni. 

Asukoht

Kinnisvara asukohale pole piiranguid. Lepinguid koostame üle Eesti. 

Väärtus

Maksame kuni 80% kinnisvara väärtusest- sõltuvalt asukohast ja reaalsest turu nõudlusest.

Kinnisvaralaenu tagatised:
 • Metsad
 • Maad
 • Korterid
 • Majad
 • Tööstushooned

Kinnisvaralaen ehk  hüpoteeklaen on pikaajaline laen, mille tagatiseks on kinnisvara ja millega kaasneb notari poolt tõestatud hüpoteegi seadmine tagatisele. Hüpoteegi seadmine on vajalik, et tagada laenusaaja rahaliste kohustuste täitmine laenuandja ees.  Kinnisvara tagatisel laen sobib peamiselt suuremate summade taotlemiseks. Laenukeskus väljastab lühiajalisi laenusid kuni 3 aastaks, aga kinnisvaralaenude puhul tulevad kokkuleppe korral kõne alla ka pikaajalisemad tagasimaksegraafikud. Kinnisvara laenud ei ole meie firma prioriteet. Pakume seda kui lisavõimalust laenu saamiseks. Sellepärast soovitame kinnisvaralaenude puhul pöörduda ikkagi pankade poole, kus on kõige soodsamad protsendid ning pikimad võimalikud tähtajad. 

Laenud kinnisvara ostmiseks Tartus ja Tallinnas

Kinnisvara ostmine ning sellesse investeerimine on muutumas aina populaarsemaks ning otsitakse viise, kuidas seda endale võimaldada. Kinnisvaralaenud on levinud viis mitmesuguste kinnisvaraga seotud investeeringute rahastamiseks, näiteks kodu ostmiseks või ehitamiseks, olemasoleva kinnisvara renoveerimiseks ja omakapitali projektide rahastamiseks. Laen kinnisvara ostuks võib olla ideaalne lahendus, kui on soov investeerida kinnisvarasse, kuid ei ole koheselt piisavaid vahendeid.

Mis on kinnisvaralaen?

Kinnisvaralaen on sisuliselt mistahes liiki pangalaen, mida saab kasutada kinnisvaraga seotud projekti rahastamiseks. Sõltuvalt laenu eesmärgist ja sellest, kui palju raha vajatakse, võivad sobida eri tüüpi laenud, mille tingimused ja intressimäärad on erinevad. Igal laenutüübil on neile omased nõuded. Enne valiku tegemist on ülioluline uurida saadaolevaid valikuid. Tähelepanu tuleb pöörata iga laenu tüübi tingimustele ning abiks võib tulla ka kinnisvara laenu kalkulaator.

Näiteks, kui on soov osta maja või ehitada seda nullist, siis on hea valik pikaajaline laen, mille intressimäärad on fikseeritud. Kinnisvara tagatisel laenud kestavad mitu aastakümmet. Teisest küljest, kui tahetakse olemasolevat kinnisvara parandada või täiustada, siis võivad sobida pigem lühema tähtajaga ja muutuva intressimääraga isiklikud laenud kinnisvara tagatisel. Laen tagatisega annab laenu andjale usalduse ja kindlustunde, et kokkuleppest peetakse kinni.

Kinnisvara tagatisel laenud on majanduslikult uus lisakohustus, mille jaoks peab olema planeeritud ressursside olemasolu. Igasuguse laenu võtmisel on oluline, et mõistetakse kõiki sellega seotud tingimusi enne allkirjastamist. Sedasi väldib üllatavaid ning ootamatuid olukordi. Näiteks taotlust, et saada laen kinnisvara tagatisel ilma palgatõendita või laen kinnisvara tagatisel maksehäirega jääb rahuldamata. Protsessi korrektne täitmine võimaldab leida soodsaim laen kinnisvara tagatisel ning kiireim kinnisvara laen.

Mis on hüpoteeklaen?

Hüpoteeklaen ehk tagatisega laen on abiks, kui kasutatakse koduostjate kinnisvara finantseerimiseks. Kui laenuvõtja kinnisvara tagatisel laen on saanud positiivse vastuse, kirjutatakse alla juriidilisele dokumendile, kus laenuvõtja lubab laenu koos intresside ja muude kuludega teatud aja jooksul tagasi maksta. Hüpoteeklaen kinnisvara tagatisel on üldiselt üks odavamaid viise kodu finantseerimiseks. 

Kas hüpoteegiga kinnisvara saab müüa?

Hüpoteegiga kinnisvara ost ja müük võib toimuda ilma hüpoteegipidaja loata, kuid potentsiaalsed ostjad peaksid olema teadlikud, et nad ei pruugi saada ainuõigust. Kui mõni omanik jätab esialgse laenu tagamiseks tehtavad maksed tegemata – isegi pärast tehingut – võivad laenuandjad vajaduse korral algatada sundtäitmise menetluse.

Siiski võib see olla ka üks hirmutavamaid protsesse, mida algaja koduostja ette võtab. Kinnisvarainvesteeringutele laenu otsimisel on oluline mõista ettevalmistamise tähtsust. Hüpoteeklaenu taotlemise (ja heakskiitmise) protsess võib-olla nii aeganõudev ja keeruline, kuna selle täitmine nõuab paberimajandust ja kannatlikkust. Kuid meeles peab pidama, et kui abiks on kogenud meeskond, siis on ka taolised toimingud palju meeldivamad ja positiivsemad. Lisaks on läbi Laenukeskuse saadaval ka soodne kinnisvara hindamine.

Kinnisvara hindamisakt annab olulise ülevaate kinnisvara praegusest turuväärtusest, mis aitab koduomanikel, investoritel ja laenuandjatel teha teadlikke otsuseid.

Mis vahe on üksikisikutel ja üksustel?

Kui eluaseme laen ostetava kinnisvara tagatisel antakse tavaliselt üksikutest laenuvõtjatele, siis kommertskinnisvara laene antakse sageli äriüksustele (nt ettevõtted, arendajad, usaldusühingud, fondid ja usaldusfondid). Need üksused moodustatakse sageli ärikinnisvara omamise eesmärgil.

Majandusüksusel ei pruugi olla finantsseisundit ega krediidireitingut. Sel juhul võib laenuandja nõuda üksuse käsundiandjatelt või omanikelt laenu tagatist. See annab laenuandjale garantii, et nad saavad laenu laenuvõtja maksejõuetuse korral tagasi. Kui laenuandja seda tüüpi tagatist ei nõua ja vara on ainsaks sissenõudmise vahendiks laenu maksejõuetuse korral, nimetatakse võlga regressivabaks laenuks. See tähendab, et laenuandjal ei ole tagasinõudeid kellegi ega millegi muu vastu, kui vara.

Laenukeskus on aidanud üle 15 000 kliendil üle Eesti oma finants-unistusi ellu viia. Laenukeskusest on võimalik saada laen kinnisvara tagatisel Tartus, laen kinnisvara tagatisel Pärnus ja mujal. Meie laenuvõimalused võivad arendada kliendi ettevõtlust, investeerides alustavasse ettevõttesse omakapitali või andes kriitilisi käibekapitalilaene, et panna ettevõte liikuma. Leiame parimad kinnisvara laenud kõigile! Olgu selleks soodne laen kinnisvara tagatisel, kinnisvara laen ettevõttele või mõni muu laen kinnisvara soetamiseks.

Mis on kodulaen?

Mõisteid “hüpoteeklaen”, “majalaen” ja “kodulaen” kasutatakse sageli sünonüümidena, kuid need ei tähenda täpselt sama asja. Hüpoteeklaen on kodulaen kinnisvara tagatisel, mida kasutatakse kinnisvara ostmiseks ning, mis on tagatud endapoolse panusega. Kodulaen on teatud tüüpi hüpoteeklaen, mida kasutatakse spetsiaalselt maja ostmiseks.

Koduhüpoteek on laen, mille pank, hüpoteeklaenu firma või muu finantsasutus annab eluaseme, esmase elukoha, teise elukoha või investeerimiselamu ostmiseks. Erinevalt äri- või tööstusomandist. Koduhüpoteegi puhul annab kinnisvara omanik (laenuvõtja) omandiõiguse üle laenuandjale tingimusel, et omandiõigus läheb pärast laenu lõppmakse tasumist ja muude hüpoteegi tingimuste täitmist, omanikule tagasi.

Kodulaen on üks levinumaid laenu vorme ja see on ka üks soovitatavamaid. Kuna tegemist on tagatud võlaga ehk vara toimib laenu tagatisena, on hüpoteeklaenude intressimäärad madalamad kui peaaegu kõigil muudel laenudel, mida üksiktarbija võib leida. 

Kodulaenu taotlemise protsess pankadest on sarnane hüpoteeklaenu taotlemisega. Pangad kiidavad heaks või lükkavad tagasi laenutaotlused tulevalt laenuvõtjate krediidiprofiili skooride põhjal. Kodulaenu taotlejad peaksid oma krediitivõimekust korrastama, pöörates erilist tähelepanu võlgade ja sissetulekute suhte vähendamisele ning viiviste kõrvaldamisele.

Mis on kinnisvaralaen ettevõttele?

Ettevõtte kinnisvaralaen on tulu teeniv kinnisvara, mida kasutatakse ainult ärilistel eesmärkidel (mitte elamiseks). See on tüüpiline finantsteenus, mida pakutakse eraisikutele või ettevõtetele, kes soovivad omada või renoveerida majanduskinnisvara. Näiteks müügikeskused, kaubanduskeskused, büroohooned ja -kompleksid ning hotellid. Rahastamine, sealhulgas nende kinnisvarade omandamine, arendamine ja ehitamine, toimub tavaliselt kommertskinnisvara laenude kaudu – hüpoteek, mis on tagatud ärikinnisvara pandiõigusega.

Nii nagu eluasemelaenude puhul, tegelevad pangad ja sõltumatud laenuandjad aktiivselt ka kommertskinnisvara laenude andmisega. Kommertskinnisvaralaene saab taotleda eraisikult või äriühingult, samuti kaasata investoreid. Ettevõtte laen kinnisvara tagatisel võimaldab eraisikutel ja äriühingutel oma investeeringuid kiiremini realiseerida.

Mis vahe on äri- ja eluasemelaenudel?

Ärilaenud on lühema perioodiga võrreldes eluasemelaenudega. Ärilaenud kestavad viis kuni 20 aastat. Samas, kui eluasemelaenud sageli 30 aastat. Ärilaenude intressimäärad kipuvad olema kõrgemad. Kuigi see võib laenuandjast sõltuvalt erineda. Kindlasti ei peaks neid erinevusi arvesse võtma, kui kaalutakse erinevatesse kinnisvara tüüpidesse investeerimist.

Ärikinnisvaralaen:

 • Ärikinnisvaralaene antakse tavaliselt äriüksustele (ettevõtted, arendajad, usaldusühingud, fondid ja usaldusfondid).
 • Ärilaenud on tavaliselt vahemikus viis aastat või vähem kuni 20 aastat. Kusjuures amortisatsiooniperiood on sageli pikem kui laenu tähtaeg.
 • Ärilaenu laenu ja väärtuse suhe jääb üldiselt vahemikku 65–80%.

Eluasemelaenud:

 • Eluasemelaenud antakse tavaliselt üksikisikust laenuvõtjatele.
 • Eluasemelaenud on amortiseerunud laen, mille puhul võlg tasutakse regulaarsete osamaksetena teatud aja jooksul. Kõige populaarsem eluasemelaen on 30-aastane fikseeritud intressimääraga laen, mis on tagatud hüpoteegiga.
 • Teatud eluasemelaenude, näiteks USDA või VA laenude puhul on lubatud kõrge laenu ja väärtuse suhe – isegi kuni 100%.

Kui on soov investeerida kinnisvarasse, kuid ressurssidest on puudu? Laenukeskus aitab hädast välja! Tutvu ka meie teiste laenudega: autolaen, faktooring, liising, tehnikalaen. Meie kogenud meeskonnaga saab ühendust võtta SIIT.

Intressid ja muud tasud

 • Intress alates 1,7%
 • Lepingutasu puudub
 • Tagatise hindamist me reeglina ei nõua ja sel juhul puudub ka hindamistasu. Kui objekti on raske hinnata, tuleb tellida eksperthinnang
 • Lepingut saab varem lõpetada, ilma et peaksite tasuma leppetrahve või tuleviku intresse
 • Lepingut saate lõpetada päevapealt, etteteatamise kohustust ei ole (pankadel tavaliselt 3 kuud)
 • Klient tasub hüpoteegi seadmise kulud ja notarikulud
 • Kindlustus pole kohustuslik

Tingimused taotlemiseks

 • Eesti Vabariigi resident ja täisealine Eesti Vabariigi kodanik või elamisloa alusel Eestis viibiv isik
 • Summad alates 3 000 eurot kuni 500 000 eurot
 • Laenu periood kuni 5 aastat
 • Laenu tagastamine on võimalik annuiteetlaenu põhimõttel, tasudes igakuiselt ühesuuruste maksetega nii intressi kui ka laenusummat
 • Laenu saab tagasi maksta ka nii, et maksate ainult intresse ja põhisumma tasute laenulepingu lõppedes
 • Positiivse laenuotsuse korral saate mugavalt oma laenulepingu meiega sõlmida kodust väljumata ID- kaardi või Mobiili ID abil. Samuti saate tulla meie kontorisse.

Saatke meile taotlus kinnisvara andmetega

Hindame saadud andmeid

Tingimuste sobivusel sõlmime lepingu

Notar kinnitab tehingu

Raha kantakse arvele

Kui olete meiega lepingu sõlminud, siis jääb teil ainult tasuda oma laenumakseid ja juhul, kui satute maksetega raskusesse, saate meie käest taotleda maksepuhkust. Maksepuhkus tähendab, et maksate ainult intresse ja ei maksa põhiosa, mis muudab olemasoleva makse väiksemaks ja seega on seda lihtsam tasuda. 


This is a success preview text.

This is a error preview text.

Vastame taotlusele 24 tunni jooksul tööpäevadel. Kui teile pole vastust tulnud hiljemalt selle ajaga, siis palun helistage või saatke mail: tartu@laenukeskus.ee

Küsi omale pakkumist, mis võtab vähem kui minuti!